موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

کرمی حمید رضا

حمید رضا کرمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر و کارشناسی عکاسی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی است. وی سابقه تدریس زبان انگلیسی به هنرجویان هنرهای بصری را در کارنامه خود دارد.