files_managers__I7X0017[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
آریا شکوهی اقبال

آریا شکوهی اقبال ، دانش آموخته کارشناسی نقاشی است و تجربه مدیریت نگارخانه و آموزشگاه آزاد آریا را در کارنامه حرفه ای خود دارد. همچنین او در کارنامه خود تجربه شرکت در 4 نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور و بیش از 30 نمایشگاه انفرادی را دارد . اقبال عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران و عضو گروه نقاشان دنا است .