موسسه ماه مهر

۲۲ آذر ۱۳۹۷

ثبت نام دوره تاریخ هنر معاصر

files_magazinContents_samiazar[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

ثبت نام تاریخ هنر معاصر- ترم 1 «جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی» در ماه مهر آغاز شد و تا ششم تیرماه ادامه دارد . علیرضا سمیع آذر ، مترجم و نویسنده هنر و مدیر اسبق موزه هنرهای معاصر تهران تدریس این دوره را که کلاس های روزهای دوشنبه، ساعت 17 - 15 برگزار می شود ، بر عهده دارد.

سمیع آذر در شرح درس این دوره نوشته است : «هنر معاصر» کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته، در برمی‌گیرد. این جریان‌ها، با بکارگیری روش‌ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی از جمله جریان‌هایی بودند که با کاربست رسانه های نوینی چون چیدمان، ویدئو، عکس، کامپیوتر و حتی بدن هنرمند، عصر جدیدی را در تاریخ هنر پدید آوردند که از آن به عنوان «هنر معاصر» یاد می‌شود. در این دوران شیوه‌های رایج نقاشی و مجسمه سازی مدرن نیز همراه با تحولاتی تداوم یافتند.