موسسه ماه مهر

۲۹ دى ۱۳۹۸

اینترنت و طراحی لباس در قرن بیست و یکم

files_magazinContents_717354Screen_Shot_2019-02-24_at_4.00.10_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

 مُد قرن بیست و یکم، سیستمی بی نهایت زودگذر و نامتجانس است که بیش از هر زمان دیگری مردم قادر به مشارکت در تعیین آن هستند. گسترش استفاده از اینترنت هم از جانب صنعت مد و هم مصرف کننده آن، به تحقیق بزرگترین تاثیر را بر چگونگی سیر تکاملی مد سده بیست و یکم نهاده است. اینترنت نخستین وسیله ای است که مشارکت دموکراتیک حقیقی در زمینه تجارت و فرهنگ مد را امکانپذیر ساخته است. امروز هر کس می تواند بلاگ مد خودش را ایجاد کند، مجله آن لاین خودش را منتشر کند یا طراحی های خودش را به فروش برساند.