موسسه ماه مهر

۰۷ بهمن ۱۳۹۸

آیدین آغداشلو

files_magazinContents_Screen_Shot_2019-01-09_at_9.49.21_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

استاد آیدین آغداشلو، نقاش، طراح گرافیک و نویسنده ایرانی 
آیدین آغداشلو در مقام نقاش چیره دست بازسازی ها و از شکل اندازی ها همواره کوشیده است نشانه هایی از گذشته و حال را به هم پیوند دهد. با همه تلخی ها و طغیانی که در غالب آثار او موج می زند، شوق نقاشی و تقدیس معصومیت آن همیشه نجوای پنهان هر اثر او بوده است. آغداشلو پس از یک دوره پرسه زدن در دنیای نقاشی های رنسانی و سورئالیستی، با دلبستگی خاصی که به میراث هنری گذشتگان داشت، از اوایل دهه 1350، شیوه ای را در نقاشی اش برگزید که تا کنون هم به نحوی ادامه یافته است: بازسازی دقیق آثار استادان قدیم و تخریب عمدی آنها (مجموعه خاطرات انهدام). در ابتدا، نقاشان سده های پانزدهم و شانزدهم اروپا الگوی کارش بودند، سپس به نمونه های نقاشی دوره های صفوی و قاجاری روی آورد. در دهه 1360، یک سلسله نقاشی آبرنگی با عنوان «یادداشت های باغ ملک» کشید. مجموعه «مینیاتورهای مچاله شده» (1385) به لحاظ مهارت های ساخت و پرداخت، از شاخص ترین آثار بعدی  او به شمار می آیند. بدین ترتیب می توان گفت، نقاشی های آغداشلو حدیث مکرری است در چهار پرده که الزاماً در توالی تاریخی نسبت به هم به سر نمی برند و عمدتاً بر حسب مضمون و محتوای کار اوست: 1. خاطرات انهدام 2. سال های آتش و برف 3. فاجعه آخرالزمان 4. معما


Screen Shot 2019-01-09 at 9.49.10 PM.png Screen Shot 2019-01-09 at 9.48.58 PM.png Screen Shot 2019-01-09 at 9.48.48 PM.png