موسسه ماه مهر

۰۹ اسفند ۱۳۹۸

همدلی موسسه ماه مهر با هنرجویان

files_magazinContents_378385Screen_Shot_2018-10-14_at_11.11.33_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ماه مهر با درک وضعیت اقتصادی جامعه علیرغم افزایش قیمت همه ی کالاها و خدمات، بمنظور همدلی با هنرجویان، همچنان با همان شهریه های پیشین به خدمات رسانی اش ادامه میدهد. 
با امید بهبود اوضاع کشورمان.