موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۷

نمایشگاه نقاشی های حمید فام برگزار می شود

files_magazinContents_55[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
نمایشگاه نقاشی های حمید فام با عنوان نابجایی در مربع در نگارخانه آریا برپا می شود به گزارش ماه مهر ، «حسین ماهر» درباره این نمایشگاه معتقد است : نا بجایی هر پدیده معلول به هم ریختگی و فقدان خرد جمعی است.آنگاه که ارزش ها در تاریکی کرخ شده و به خواب می روند، دیوهایی بیدار میگردند که وارونه کارند و نا به هنجار، آنگاه می بایست نظاره گر موجوداتی باشیم که همچون کابوسها در فضای برزخ گونه به خودنمایی بر می خیزند ، بی هیچ پرسش از بودن و شدن ، و اسطوره زمان به کلاژ هایی ناهمگون مبدل شده که فام نقاش سعی در به تصویر کشاندنشان کرده است. وی ادامه داد: در اساطیر گذشته خدایان روشنایی و تاریکی از خردی برگرفته از جمع حضور می یابند، و در ترکیب و جایگاه مناسبش به زمان و روند آن معنا می بخشند. ماهر افزود: هنگامی که نیروهای اهریمنی بر کیهان حاکمند باز موقعیت از همان نظم و ارزش بر خوردار است. اما مادامی که خرد نادیده گرفته می شود نا بجایی پیش از هر چیز قابل رویت خواهد بود، همچون پازلی که در تاریکی مطلق چیده شده و قرارگیری ها تابع تاریکی است و بس. نقاشی های حمید فام سعی در تمرکز به این نابجایی دارد. نمایشگاه نقاشی«نابجایی در مربع » 18 تا 28 خرداد ماه همه روزه ازساعت 16 تا 20 در نگارخانه آریا درمعرض دید علاقمندان قرار می گیرد.