موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۷

سعید رفیعی منفرد به نگارخانه والی می رود

files_magazinContents_412997securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نگارخانه والی ، از روز جمعه دوازدهم خرداد نمایشگاهی از آثار نفاشی سعید رفیعی منفرد برپا می کند.

به گزارش ماه مهر، آثار نقاشی سعید رفیعی منفرد از  فضای خاص و رویایی برخوردارند که در امتداد گرایش کلی به نقاشی پیکره نگار و  انگاره رسانه پنداری نقاشی خلق شده اند. این نقاشی ها با وجود رنگ های گرم و فضای نوستالژیک از نوعی بیان تلخ و تند و تیز نیز برخوردارند که به آنها ویژگی خاصی بخشیده است.

این نمایشگاه تا روز 23 خرداد به کار خود ادامه می دهد.


168094securedownload.jpg