موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷

ثبت نام دوره یک ساله مجسمه سازی

files_magazinContents_mo[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
مهلت ثبت نام تا 18 خرداد 91
شروع دوره از 23خرداد 91
درس های این دوره شامل موارد زیر است :
تاریخ عمومی حجم  (کامبیز صبری)
 1- دست ساخته های بدوی در دوران پیش از تاریخ
2-  مجسمه های تمدن های باستانی تا آغاز قرون وسطی
3-  مجسمه های قرون وسطی تا پایان قرن هجدهم
4- مجسمه های قرن نوزدهم تا دوران کنونی
 
هدف از برگزاری این دوره آشنایی با آثار حجمی، مجسمه ها و مجسمه سازانی است که در دوران مختلف زمانی، از هنگام پیش از تاریخ تاکنون در شکل گیری تاریخ مجسمه سازی نقش داشته اند. این دوره با ارائه تصاویر و فیلمهای مربوطه بهمراه توضیحات شکل میگیرد و هنرجویان با آشنایی و مقایسه این آثار علاوه بر درک چگونگی برخورد هنرمندان دوران مختلف با این مقوله، برای ورود به کلاس تجزیه و تحلیل آثار مجسمه سازی آماده میشوند و در ادامه با پشتوانه این آگاهی ها، ایده ها و دورنمای موثرتر و سازنده تری را برای راه هنری خود در نظر میگیرند.  
مبانی حجم ( نرگس حریریان)
 هدف از برگزاری این دوره آشنائی هنرجویان با عناصر پایه از قبیل نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، رنگ و نور است که در فضای سه-بعدی تجسم می¬یابند. تمرین¬های کلاس به دو شکل طراحی و ساخت احجام کوچک با مواد مختلف برای توسعه ذهن و توان تجسم هنرجو انجام می¬شود.
حجم عمومی (ریما اسلام مسلک)
در این دوره بررسی عمومی حجم با استفاده از احجام اولیه، سطوح و خطوط در فضا بدون در نظر گرفتن موضوع انجام می¬شود. توجه به استعدادهای ذاتی احجام اولیه، ترکیب¬بندی، فضا و رنگ از مهم¬ترین مباحث این دوره است.
حجم تخصصی 
در این دوره طراحی ایده و روند شکل¬گیری حجم از ایده تا اجرا با نگاهی معاصر انجام می¬شود. این روند با توجه به موضوعات و مفاهیم مختلف شکل می-گیرد.
نقش برجسته
در این دوره پس از آشنایی با مباحث پایه در نقش برجسته، طراحی و ساخت نقوش برجسته ابتدا طبیعت گرایانه و  سپس بر اساس موضوعات ذهنی هنرجویان انجام می شود.