موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷

نمایشگاه گروه تیوا در نگارخانه الهه

files_magazinContents_securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نگارخانه الهه روز جمعه دوازدهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود یک نمایشگاهی از آثار اعضای گروه تیوا برپا می کند.

گروه تیوا یک گروه هنری است که واهیک هارطونیان، مریم آورزمانی، مرجان حکمتی، میترا خارستانی و شادی محمد اعضای آن هستند.

این نمایشگاه تا روز بیست و دوم خرداد ماه با ارایه آثار نقاشی هنرمندان یاد شد در برابر دید علاقه مندان است .