موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷

هنوز در جامعه شناسی هنر به شکوفایی نرسیده‌ایم

files_magazinContents_72072image[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

بهمن نامور مطلق در همایش «جامعه شناسی هنر» با تأکید بر اینکه جامعه شناسی هنر در ایران نیاز به جهشی بزرگ دارد گفت: جامعه شناسی هنر در ایران هنوز به بلوغ و شکوفایی خود نرسیده است و به همین دلیل نیازمند راه اندازی نهادهای متولی، فعالیت‌های علمی و توجه جدی به جامعه و هنر بومی هستیم.
به گزارش موسسه ماه مهر، بهمن نامور مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در همایش جامعه شناسی هنر ایران که صبح روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانهٔ هنرمندان ایران برگزار شد، گفت: جامعه شناسی هنر یکی از مهم‌ترین رویکردهای مطالعاتی در حوزهٔ هنر محسوب می‌شود، رویکردی که می‌توان گفت وضعیتی بینا رشته ای دارد.
نامور مطلق افزود: ترکیب جامعه شناسی هنر همانند ترکیب میان دو ساحت نقد و خلق یا پژوهش و آفرینش و یا تعقل و تخیل است و در این وضعیت هنر به عنوان پیکرهٔ مطالعاتی و جامعه شناسی همانند روش‌های مطالعاتی با یکدیگر پیوند می‌خورند.
وی با اشاره به ضرورت جامعه شناسی هنر برای هر ملتی گفت: این ضرورت با توجه به اینکه جامعهٔ ما دارای ویژگی‌های خاص خود است و کمتر می‌تواند از الگوهای دیگران به ویژه کشورهای غربی استفاده کند، به مراتب ضروری‌تر به نظر می‌آید.
معاون پژوهشی خانهٔ هنرمندان ایران، چگونگی تبیین پدیده‌ها، ارزش‌ها، سرمایه‌ها و مناسبات اجتماعی هنر را از موضوعاتی دانست که پیش روی جامعه شناسی هنر قرار دارند و تأکید کرد: در این خصوص نیاز به مطالعات گستردهٔ جنبهٔ اجتماعی هنر در عرصهٔ نظری و کاربردی در جامعه ما به شدت احساس می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پایان صحبت‌هایش با اعلام این خبر که معاونت پژوهشی خانهٔ هنرمندان ایران در نظر دارد با همکاری انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، گروهی را برای پژوهش در این زمینه راه اندازی کند، از اعظم راوردراد، علی رامین و مجید سر سنگی که در برگزاری این همایش همکاری داشتند، تشکر کرد.