موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۷

درخشش «خط ها و پیوندها» ایرانی در دوبی

files_magazinContents_rira[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
«نگارخانه ری را» این روزها میزبان آثار یاز دو هنرمند صاحب سبک ایران ، «پرویز کلانتری» و«علی شیرازی» است. «خط ها و پیوندها»(lines & links)عنوان نمایشگاهی است که همزمان با «آرت فر دوبی» آغاز به کار کرد و این روزها در نگارخانه ری را واقع در قلب تجاری خاورمیانه یا همان DIFC دوبی به کار خود ادامه می دهد . 
در این نمایشگاه 12 نقاشی از پنچ دوره برگزیده کاری «پرویز کلانتری» و هفت نقاشی خط از تازه ترین آثار «علی شیرازی» به روی دیوار رفته که همنشینی این دو سبک ایرانی اسلامی با استقبال جالب توجه هنردوستان از این نمایشگاه همراه بود .
«علی دولتشاهی » رییس هیات مدیره گروه «ری را» درباره شکل دهی این رویداد گفت :« هنر ایران همچنان در منطقه خاورمیانه مورد توجه است و به درستی کارشناسان خارجی معتقدند که زوایای پنهان مانده ای از «هنر ایران» وجود دارد که هنوز به نمایش درنیامده است.»
به گفته او، بخشی از این زیبایی های در محاق مانده، غفلت در شیوه ارایه آثار هنرمندان شناخته شده ایرانی ،انتخاب صحیح دوره های مختلف کاری ،چیدمان حرفه ای و نیز تبلیغ و بازار یابی علمی روی آنهاست و نگارخانه «ری را» با امید برای تحول در این زمینه ،نمایشگاه «خط ها و پیوندها» را برپا کرده تا در زمینه باز معرفی هنر مدرنیستی ایران قدم جدی بر دارد .» 
دولتشاهی خاطر نشان کرد :«کنار هم قرار گرفتن آثار این دو استاد برجسته از هویت دیرپای ایرانی اسلامی می گوید که چون نخ تسبیحی در نسل های مختلف هنری ایران جریان دارد و در قالب های گوناگون هنری تجلی می یابد اما در ذات و زیر بنا، همه شاخ و برگ یک درخت کهن سال اند .»
رئیس هیات مدیره گروه ری را در پایان اضافه کرد :«با آگاهی ،دوره هایی از نقاشی های استاد کلانتری را برگزیدیم که در آنها خط نقش کاربردی پررنگی دارد و نقاشی خط هایی از استاد علی شیرازی را انتخاب کردیم که معماری نوینی از چیدمان حروف و کلمات فارسی عربی را بازتاب می دهد . این شیوه ارایه و همخوانی دو سبک کاملا متفاوت از دو هنرمند ایرانی شناخته شده است که بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است . »
پرویز کلانتری ، نقاش 82 ساله صاحب سبک کشورمان که با 12 نقاشی در ری را حضور دارد ، درباره این نمایشگاه گفت :«در این نمایشگاه سه اتفاق مهم همزمان رخ داد . در گام نخست نگارخانه ری را به عنوان یک نگارخانه ایرانی در قلب تجاری خاورمیانه DIFC دوبی روندی رو به تثبیت دارد که این می تواند یک سکوی پرتاب برای هنر ایران تلقی شود . از سوی دیگر همنشینی آثارم در کنار نقاشی خط های علی شیرازی را بسیار دوست داشتم. گفتگوی مفهومی معنا داری میان آثارمان شکل گرفت که برآیند آن، گوشه هایی از این قابلیت های هنر ایران بود.
به گفته این هنرمند نقاش، علی شیرازی هنرمند شناخته شده ای در منطقه است و برپایی چنین نمایشگاهی جای خوشحالی دارد. همچنین با هوشیاری تیم کارشناسان «ری را» مجموعه ای از آثارم در دوبی به نمایش درآمد که توان خلق مفاهمه میان فرهنگ ایرانی و عربی را داراست. در متاخرترین آثارم خط های اصیل کوفی راه یافته اند که نمونه هایی از این کارها نیز در ری را ارایه شده اند، آنها ضمن هماهنگی با آثار علی شیرازی به جهت عنصر ناشناختگی شان کنجکاوی مخاطبان را برانگیختند .»