موسسه ماه مهر

۲۶ آذر ۱۳۹۷

کارهای ایرانی در کریستی فروش نرفت

files_magazinContents_810150IMAGE634547967695881250[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg


سناریوی فروش نرفتن آثار هنری کشور در امارات با فروش ضعیف آثار هنرمندان ایران در دومین شب حراج کریستی دوبی وارد مرحله تازه‌ای شد.


به گزارش ماه مهر به نقل از خبرگزاری مهر، مخاطبانی که شامگاه 24 اکتبر به برج های دوقلوی امارات آمده بودند تا شاهد برپایی بخش دوم فروش آثار هنرمندان ایرانی، عرب و ترک باشند؛ شاهد یکی از ضعیف ترین نتایج این حراج طی سیزده دوره برپایی آن بودند.

بنا به نتایج اعلام شده رسمی  از سوی  موسسه کریستی، آثار ده  هنرمند ایرانی شامل حسین زنده رودی، نصرت الله مسلمیان، مسعود عربشاهی ، یعقوب امدادیان، محمدعلی ترقی جاه ، رضا آرامش ،رامین حائری زاده ،رکنی حائری زاده ،مهرداد محبعلی  و بیتا وکیلی فروش نرفت و آثار دیگر هنرمندان ایرانی هم به  نتایجی نه چندان امیدوار کننده  و نزدیک به کف اولیه ، فروش رفت .

حسین زنده رودی با اثری زیبا تحت عنوان "موج در موج" در این حراج حضور داشت که برآورد 40 تا 60 هزار دلار برای آن در نظر گرفته شده بود ولی متاسفانه خریداری برای این اثر پیدا نشد. همچنین اثری  بدون عنوان از نصرت الله مسلمیان که به اعتقاد ناظران، برتری چشمگیری بر بسیاری از آثار انتزاعی عرب و ترک داشت بدون خریدار ماند. برای این اثر بر آورد 20 تا 25 هزار دلار در نظر گرفته شده بود.برادران حائری زاده هم که گفته می شد مجموعه‌داران ایرانی حمایت خوبی از آنها به عمل می آورند در این حراج خریداری برای آثار خود نیافتند!

یکی از اتفاقات عجیب این حراج ، فروش نرفتن تابلویی از بیتا وکیلی با عنوان در رویای نیویورک بود که 20 تا 25 هزار دلار قیمت گذاری شده بود. بیتا وکیلی که در دوره قبل رسانه های ایران  از او با عنوان " رکورددار زن  با فروش   45 هزار دلاری "  یاد کردند ؛ در این دوره موفق به فروش اثرش زیر برآورد اولیه هم نشد!

اما همچون شب اول در شب دوم هم این عرب ها بودند که با فروش 170 هزار دلاری تابلوی لویی کیالی  هنرمند سوری ،در صدر رتبه بندی ده هنرمند برتر ایستادند. بعد از کیالی ، عمر النّجدی هنرمند مطرح مصری به فروش 164 هزار دلاری دست یافت .

دیگر نتایج آثار ایرانی در شب دوم این حراج به قرار زیر است: غلامحسن نامی (62 هزار دلار ) ، رضا درخشانی (68 هزار دلار )، گلناز فتحی( 22 هزار دلار )؛ حسین زنده رودی فروش نرفت؛ سارا رهبر 17( هزار دلار )؛ پوران جین چی ( 19 هزار دلار)؛ رضا آرامش فروش نرفت؛ شیرین علی آبادی (25 هزاردلار)؛ رکنی حائری‌زاده فروش نرفت. رامین حائری زاده فروش نرفت؛ پرویز تناولی (30 هزار دلار) ؛ رضادرخشانی (60 هزار دلار)؛ پوران جین چی شش هزار دلار؛ هدیه شفیعی (20 هزار دلار) ؛ شجاع آذری (35 هزار دلار) ؛ شیرازه هوشیاری (31 هزار دلار)؛ علی بنی صدر (92 هزار دلار)؛ مهرداد محب علی فروش نرفت؛ افسون (27 هزار دلار)؛ یعقوب امدادیان و محمدعلی ترقی جاه فروش نرفت؛ پویا آریانپور (20 هزار دلار)؛ افسون (4هزار دلار)؛ بیتا وکیلی فروش نرفت؛ نصرت الله مسلمیان فروش نرفت؛شادی قدیریان (3500 هزار دلار)؛ سعید احمد زاده (4 هزار دلار)؛ مسعود عربشاهی،اثر دوم (17 هزار دلار) ؛ ابراهیم الفت (14 هزار دلار)؛ محمود سبزی (8هزار دلار)؛ غزاله آور زمانی (1875 دلار) و شنتیا ذاکر عاملی ( 5600 دلار).