موسسه ماه مهر

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ را فاتحان نمی نویسند ...

files_magazinContents_9914522[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نگارخانه اثر بعد از چهار سال، تازه ترین نقاشی های «بابک روشنی نژاد»با نام «نه!تاریخ را فاتحان نمی نویسند... » را  عصر جمعه پنجم آبان ارایه می کند . این در حالی ست که آخرین نمایشگاه انفرادی این نقاش سال 1388 در نگارخانه استیس لندن برپا شد  و او از سال 1387 تا کنون نمایش انفرادی در تهران نداشته است .

بابک روشنی نژاد نقاش 35 ساله که دانشجوی علوم سیاسی ست از سال 1389 تا سال جاری با حضور پر رنگ و مستمر در پنج آرت فر بین المللی آرت مسکو،کانتمپورسی استامبول و آرت دوبی نگاهها را به خود جلب کرده است؛آثار او در آنسوی مرزها هم درخشیده و با استقبال شایان توجه منتقدان رو به رو شده است .

روشنی نژاد تا کنون  علاوه بر نقاشی ،چهار کتاب نوشته و دو فیلم کوتاه هم کارگردانی کرده است. او تابلوهایی خلق می کند که از منظر محتوایی ،ذهن مخاطب را به چالش می کشد و واکاوی درونی و اندیشیدن به خود پیرامون خود را در او تقویت می کند. اما از منظر نشانه های تصویری ،نشانه های آشکاری نظیر زیر نویس کردن تاریخ تولد اثر یا برچسبهایی که روی کالاها قید می شوند و... دارد که به امضای آثار او بدل شده اند . نگارخانه اثر در معرفی نمایشگاه «نه!تاریخ را فاتحان نمی نویسند...» آورده است : «برای بابک روشنی نژاد ،نقاشی ابزاری خود جوش جهت بیان دیدگاه فلسفیش به زندگی و هستی است ،مجموعه های کاری او در امتداد یکدیگر و چه بسا برخی همزمان با هم خلق می شوند زیرا سر چشمه همه آنها نگاهی مشترک و یگانه است .آنچه به آثار او بعدی تازه می بخشد ،نامی است که هنرمند برای هر اثر یا مجموعه بر می گزیند که به نوعی ختم گفتگوی پایانی او با مخاطبش است .» «نه!تاریخ را فاتحان نمی نویسند...» بابک روشنی نژاد تا اول آذر ماه 1391 روی دیوار نگارخانه اثراست.