موسسه ماه مهر

۲۲ آذر ۱۳۹۷

طرح های «بیدار خواب» داوود شهیدی در گالری ساربان

files_magazinContents_IMG_9950[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

گالری ساربان از روز جمعه 5 آبان ماه میزبان نمایشگاهی از نقاشی های داوود شهیدی با عنوان طرحهای بیدار خواب است.

به گزارش ماه مهر این نمایشگاه که شامل 30 اثر از این هنرمند است و با مرکب و اکرلیک روی مقوا در ابعاد مختلف خلق شده عصر جمعه 5 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 افتتاح می شود.

داوود شهیدی معتقد است هنر برای این است که انسان ها از آن لذت ببرند، ولی لذت بردن فیلسوفان عمیق تراست.او در این باره می گوید: معتقد نیستم که از طریق هنر باید اعتقاد یا فکری را حقه کرد، به روشنفکری و آزادی فکر در هنر باور دارم. بنابر این کنار می ایستم و ذهن خودم را به پرواز در می آورم و با آن تصویر می سازم سپس از آن دور شده و حاصل کارم را تئوریزه میکنم. به تئوری و نظریه پردازی در هنر به عنوان محور اصلی آن معتقد هستم و اعتقاد دارم که هنرنباید به مسائل اجتماعی بیاویزد بلکه باید برخودش استوار باشد و به جامعه هم نگاه کند، در این صورت به طورطبیعی مسائل اجتماعی و تاریخی هم در آن انعکاس پیدا می کند. شهیدی به یک بیان فلسفی گونه در باره جنگ و مرگ در طراحی دست پیدا کرده است که راهبر کارهای آتی و ضامن موفقیت او خواهد بود. طنز سیاه و رنگ سیاه در کارهای شهیدی فضایی وحشتناک خلق کرده است، اما او به تازگی به سوی رنگ نیز جلب شده است.

شهیدی با شروع فعالیت خود و همکاری با نشریات مختلفی نظیر گلستانه، کیهان کاریکاتور و صفحات فرهنگی روزنامه های مطرح، در نمایشگاه های فردی متعددی در گالری های سیحون، مان هنر نو و ... به ارائه کارهای خود پرداخته است. در قیاس با کارهای گذشته در این آثار حضور بیشتر رنگ و توجه به کیفیت عناصر بصری، جنبه هایی است که بیشتر مشاهده می شود. کاریکاتور های او دیگر مطبوعاتی نبوده بلکه در کنار هنرهای تجسمی قرار می گیرند.

داوود شهیدی که در گذشته کارهایش تکنیک های ساده تر و فضاهای بازتری داشته اند، در باره دلیل تکنیک کارهای تازه اش که پرکار و خشن شده اند در پاسخ می گوید: پس از کارهای اولم، احساس کردم که باید تجربه های تکنیکی داشته باشم و در جا نزنم. چون نقطه نظرم نسبت به مسائل نیز تغییراتی کرده بود. رو آوردن من به طرح مرکبی زائیده ی نیاز گریز ناپذیر من به تنوع و تکامل بود می خواستم تکنیک دشوارتر و اعصاب خردکنی را آزمایش کنم و یاد بگیرم.

من کتاب های ادیان بزرگ از جمله متون زرتشتی، عهد عتیق و عهد جدید یا انجیل های اربعه را خوانده ام. مطالعه این مجموعه ذهنیتی برایم ساخته که اکنون نتایج آن مطالعات را در آثارم مشاهده می کنم. این ها همه به من منتقل شد و من از آن ها آموختم و ذهنیت کاملی را در عرصه هنر به من داده و پایه های طنز سیاهم را ساختند.