موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۷

بهروز دارش : دولت به تعهدات خود در برابر هنر عمل نمی کند

بهروز دارش ، هنرمند مجسمه ساز و نماینده هنر کشور در پنجاهمین دوسالانه ونیز ، گفت : متاسفانه دولت به تعهدات خود در برابر هنر کشور عمل نمی کند و همین امر موجب می شود تا هنرمندان ممتاز کشور از همکاری با نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری کنند.

به گزارش ماه مهر بهروز دارش ، برنده جایزه دوسالانه هنر ژاپن درگفت وگو با خبرنگار ما گفت : موضع گیری های اشتباه در عرصه هنر که به دلیل درک و فهم پائین از موقعیت کنونی و مسایل مبتلا به هنر اتخاذ می شود ، موجب شده است تا به توسعه رویکردهای اشتباه در سطح کلان بپردازیم و سیاست های راهبردی و تصمیم گیری در امور اساسی را به دست کسانی بسپاریم که نه تنها مناسب این مصادر نیستند، بلکه به عنوان چهره های متوسط قادر به تصمیم گیری درست نیز نیستند.

او افزود:این چهره های متوسط به دلیل سازشکاری زیادی که دارند ، درواقع اجرای هرخواسته ای را که از مصدر قدرت صادر می شود بدون در نظر گرفتن عواقب آن به راحتی برعهده می گیرند و به این ترتیب به سرعت در دولت های تمامیت خواه به مدارج بالا منصوب می شوند. دارش تاکید کرد : نیاز همکاری هنرمندان و متفکران ممتاز کشور با مدیران دولتی این است که مدیریت به فهم و شعور هنرمند و متفکر احترام بگذارد و با اعتماد به آنها اجازه دهد تا انجام سیاست های راهبردی را خود بر عهده گیرند و در هر امر مرتبط با هنر مانند نحوه سیاست گذاری دوسالانه ها با انتصاب شورای مورد نظر خود دخالت نکنند.

این هنرمند مجسمه ساز گفت : متاسفانه هنر مجسمه سازی در دوران گذشته فراز و نشیب های زیادی را متاسفانه هنر مجسمه سازی در دوران گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته که به هیچ وجه در راستای اعتلای آن نبوده است و به غیر از دوران کوتاه اصلاحات ، همواره با فضای بسته روبرو شده است پشت سر گذاشته که به هیچ وجه در راستای اعتلای آن نبوده است و به غیر از دوران کوتاه اصلاحات ، همواره با فضای بسته روبرو شده است ، به خصوص در هفت سال گذشته شاهد آن بودیم که فضا برای حضور پررنگ هنرمندان ممتاز جامعه روز به روز با دلایل واهی تنگ و تنگ تر شده است.

دارش افزود : اکنون در عرصه اجتماعی در نتیجه همین سیاست های اشتباه شاهد بروز نوعی سقوط کلی هستیم که نه تنها عرصه هنر بلکه دیگر عرصه های جامعه از جمله عرصه اقتصاد را نیز در بر گرفته است زیرا افرادی که از درجه سازشکاری بالایی برخوردارند و حاضرند هرکاری که از آنها خواسته می شود را بدون توجه به نتایج اجتماعی آن انجام دهند ، در مصدر اتخاذ این تصمیم ها قرار می گیرند و با حمایت از یکدیگر راه را بر حضور و بروز استعداد های ممتاز می بندند.

این هنرمند تاکید کرد : هنر عرصه تعامل جهانی و گویای منویات درونی یک ملت است و هنرمند با اثر خود تاریکی هایی که در جامعه وجود دارد را عیان می کند، به این ترتیب هنر ایران نیز بخشی از عرصه تحولات جهانی است و در تعامل با جامعه جهانی باید نشان دهد که چگونه با این تحولات به تعامل می پردازد و در این راستا هنرمند باید به شکل سنجه ای بیرونی به رخدادهای درونی جامعه بنگرد و این کاری است که بدون بستر مناسب برای هنرمند میسر نمی شود ، در حالی که اتخاذ سیاست های نادرست مجالی برای شکل گیری این بستر باقی نمی گذارد.