موسسه ماه مهر

۲۶ دى ۱۳۹۷

ماه مهر برای دوره عکاسی تبلیغاتی سطح 1 ثبت نام می کند

files_magazinContents_ax2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

ماه مهر برای دوره عکاسی تبلیغاتی سطح 1 که نخستین دوره از یک مجموعه آموزش های سه سطحی است ، ثبت نام می کند. این دوره توسط ید الله ولی زاده تدریس می شود و طی آن هنرجو با مباحث متفاوتی در زمینه عکاسی تبلغاتی آشنا می شود.

هنرجویان برای ثبت نام در این دوره که روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 13 برگزار می شود ، تا روز 16 مهر ماه فرصت دارند. پ

شرح درس دوره عکاسی تبلیعاتی سطح یک به شکل زیر است :

- آشنایی با ابزار و وسائل نورپردازی و ابزار تخصصی عکاسی تبلیغاتی
- آشنایی با استودیو عکاسی تبلیغاتی و تجهیزات آن
- آشنایی با انواع عکاسی تبلیغاتی، محدودیت ها و توانایی های آن
- آشنایی کامل با نورپردازی داخل استودیو
- آشنایی با انواع دوربین های قابل استفاده در استودیو )قطع بزرگ، متوسط، دیجیتال و...(و امکانات و
محدودیتهای هر یک
- جنسیت و آشنایی با چگونگی نور و سایه و درآوردن جنسیت های مختلف
- عکاسی lowkey و highkey
- عکاسی زمینه سفید
- آموزش عکاسی از هر جنسیت : شیشه -فلز-آب-پلاستیک-اجسام رفلکتیو و...
*کلاس بصورت کار گروهی workshop و مشارکت دانشجویان در کلاس برگزار می شود.
ر