موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷

دیدن در عکاسی از روز شنبه آغاز می شود

files_magazinContents_Best2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کلاس دیدن در عکاسی زیر نظر نصر الله کسرائیان از روز شنبه 8 مهر 1391 آغاز می شود و علاقه مندانی که هنوز موفق به ثبت نام نشده اند تا پایان ساعات کاری روز پنجشنبه 6 مهر ماه برای ثبت نام فرصت دارند.

نصر الله کسرائیان در توضیح مفاد درسی این دوره گفت : عکس همه جا هست، عکاسها جز پیدا کردن و ثبت آن کار دیگری نمی کنند. در واقع تفاوت یک عکاس و یک غیر عکاس هم چیزی جز این نیست. یک صخره را همه می بینند، اما فقط عکاسها متوجه می شوند که آن صخره عکس می شود یا نه. چگونه می توان چنین چیزی را دریافت. اگر همدیگر را دیدیم در این باره صحبت خواهیم کردعکس همه جا هست، عکاسها جز پیدا کردن و ثبت آن کار دیگری نمی کنند. در واقع تفاوت یک عکاس و یک غیر عکاس هم چیزی جز این نیست. یک صخره را همه می بینند، اما فقط عکاسها متوجه می شوند که آن صخره عکس می شود یا نه. چگونه می توان چنین چیزی را دریافت.

این کلاس روزهای شنبه ساعت هفده و سی دقیقه تا بیست برگزار می شود .