موسسه ماه مهر

۲۶ آذر ۱۳۹۷

شانگهای و خوشنویسان ایرانی

files_magazinContents_91439488[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نهمین دوسالانه  شانگهای دهم مهرماه 1391 در حالی آغاز می شود که امسال ایران بخشی مجزا در این دوره به خود اختصاص داده است.

این نمایش در همکاری جانسون چانگ از مدیران این دوسالانه و به اهتمام نینا معدل گردآوری شده  است و می کوشد تا جلوه های متنوعی از کاربرد آلفبای ایرانی را در هنر امروز کشور جستجو کند .

بهنام کامرانی از همکاران نینا معدل برای جمع آوری آثار هنرمندان ایرانی برای ارایه در نهمین دوسالانه شانگهای گفت :" با وجودی که این نمایش با نام کشور ایران در برنامه دوسالانه شانگهای قرار گرفت اما هیچ فرصت و مساعدتی از جانب نهادهای دولتی در اختیار برگزارکنندگان این رخداد نبوده است . "
کامرانی در خصوص نوع نگاه در گردآوری این آثار نیز گفت :" به نظر  دست اندرکاران این دوسالانهکالیگرافی در هنر امروز ایران نیاز به بررسی تطبیقی دارد.، خیلی از نمونه های آثار ارایه شده در این دوسالانه  نه تنها ستایشگر خوش نویسی در معنای عرفی آن نبوده اند که خط نگاری را از وجوهی انتقادی دیده اند یا جنبه های ریختی آن را در محتوایشان مبهم ساخته اند ."
در این دوره از دوسالانه شانگهای  شانزده قطعه از آثار علیرضا آستانه ، گلناز فتحی ، مهران مهاجر ، شهرزاد چنگلوایی ، فریدون امیدی ، فرهاد فزونی ، آرمان استپانیان ، نوید عظیمی و رزیتا شرف جهان در مدیاهای گوناگون به نمایش گذاشته می شود.