موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷

نمایش نگاره های مدرن در نگارخانه والی

files_magazinContents_933738securedownload[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نگارخانه والی از روز جمعه 24 شهریور ،  نمایشگاهی از نگاره های مدرن عباس رستمیان برپا می کند.

به گزارش ماه مهر ، آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه ، هرچند از شیوه نقاشی معاصر بر خوردارند و ترکیب بندی های اکسپرسیو امروزی دارند ، اما در ذات خود بسیار تحت تاثیر نگارگری ایرانی هستند و به سادگی با دقت به این آثار شیوه نگارگری معاصر کشور را می توان در طراحی شمایل ها و پیکره های موجود در آثار باز شناخت .

عباس رستمیان از جمله هنرمندان مشهور کشور است که در عرصه نگارگری ایرانی نیز صاحب نام و شناخته شده است و تا کنون آثارش را در نمایشگاه های متعددی از جمله : نمایشگاه دهلی ، نمایشگاه پکن ، نمایشگاه آتن ، نمایشگاه ایران در ارمنستان ، نمایشگاه ورشو . نمایشگاه ویلینیوس ، نمایشگاه لندن ،‌نمایشگاه منچستر ، نمایشگاه دورهام و نمایشگاه دوسالانه موزه هنرهای معاصر درتهران و اصفهان  ، ارایه کرده است .