موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۷

دوره ویژه حقیقت در نقاشی در ماه مهر برگزار می شود

files_magazinContents_77898[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

ثبت نام دوره ویژه حقیقت در نقاشی زیر نظر حسین نمکین در موسسه ماه مهر آغاز شده است ، علاقه مندان به استفاده از این کلاس می توانند هرچه سریعتر با بخش آموزش موسسه ماه مهر تماس گیرند.  

این دوره به بررسی فلسفه دریدا در نقاشی می پردازد. دریدا فیلسوفی است که گرچه نظریه ای مجزا و مدون در بابِ هنر نداشته است اما حضورِ او نه تنها در سراسرِ نظریهٔ هنر در نیمهٔ دوم قرن بیستم بلکه در کلِ عرصهٔ علوم انسانی دیده می‌شود. این دوره تلاش می‌کند تا به‌بهانهٔ مروری کوتاه بر یکی از کتابهای متاخرِ دریدا حقیقت در نقاشی (1978) که می‌توان آن را حقیقت درلباسِ نقاشی نیز ترجمه کرد، حتی‌الامکان به مبانیِ فلسفیِ هنرِ پساساختارگرا بطورکلی و فلسفه هنر دریدا به طور خاص نزدیک شود. شکی نیست که باتوجه به غیبتِ مطلقِ متونِ نظریِ مربوط به این حوزه در زبانِ فارسی، این کار به‌هیچ‌وجه کارِ ساده‌ای نیست. به‌همین‌دلیل است که نیمی از این دوره به طرحِ مبانی و پیش‌زمینه‌ها اختصاص داده شده است. پیش‌از هرچیز طراحیِ چنین دوره‌ای با این فرض صورت گرفته است که نقدِ هنر (یا در کل حرف‌زدن دربارهٔ اثر) خود به‌اندازهٔ کنشِ تولیدِ اثرِ هنری مقوله‌ای جدی است. فروکاستنِ فلسفهٔ هنر به تاریخِ هنر (و یا بالعکس به اظهارنظرهای شخصی و کلی‌بافی‌هایی در بابِ فرم و خط و پیکره) خطری است که تلاش می کنیم تا حد ممکن از آن اجتناب کنیم. هنر چیست؟ نسبتِ آن با واقعیت و تفکر کدام است؟ این‌ها پرسش‌هائی است که هرگونه بحث جدی در بابِ هنر به‌شکلی خستگی‌ناپذیر باید آن‌ها را تکرار کند.