موسسه ماه مهر

۲۷ آذر ۱۳۹۷

ماه مهر برای دوره آموزش یک ساله نقاشی ثبت نام می کند

files_magazinContents_Rousseau[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر با  طراحی و تدوین طرح درسی دوره یک ساله آموزش نقاشی که شامل گلچین آموزش های مرتبط با هنر نقاشی در موسسه ماه مهر است ، تبث نام علاقه مندان را آغاز کرده است.

شرکت کنندگان در این دوره از آموزش های عملی استادانی مانند نصرت الله مسلمیان بهره مند می شوند.