موسسه ماه مهر

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

رییس فر هنگستان هنر درگذشت منصوره حسینی را تسلیت گفت

files_magazinContents_n00007779-b[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

محمد علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر به مناسبت درگذشت منصوره حسینی، نقاش پیشکسوت و عضو پیوسته فرهنگستان هنر پیام تسلیت داد.

به گزارش ماه مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
هر کجا باشی و هر جا برســی آخـرین منزل هستــی این است
خاک در دیده بسی جانفرساست سنگ بر سینه بسی سنگین است
بینــد این منزل و عبـرت گیـرد هـر که را چشم حقیقت بین است
هنرمند گرانمایه نام آور سیده منصوره حسینی نیز به جوار رحمت او پیوست، نامبرده به حسب سال بازماندة سلسله‌ای از هنرمندان این مرز و بوم بودند که دیر و دور بر این پهنه زیستند و آثار قابل توجهی را در نگارگری و نقاشی رقم زدند و از آنجا که هنر آموخته کشور ایتالیا بودند شیوه تازه‌ای را در محاکات طبیعت خصوصاً نقش گل‌ها داشتند. منصورة حسینی در خانه و گالری شخصی خود در میان باغ و بهشتی از آثار خویش با شیفتگی خاصی که به ندرت اثری را در معرض فروش می‌گذاشت در حصار گل‌های رنگارنگ بدیار باقی شتافت. شاید دلبستگی مفرط ایشان به عالم بر ساختة خویش بود که قرب هفته‌ای با جهان خود فارغ از جهانیان تنها ماند تا سرانجام چنانکه در بایست کار آدمی است، خاکی به خاک و افلاکی به افلاک پیوست. یادش به خیر باد و زنده به هنر تا آنگاه که خدا بخواهد و امّا به حسب حال بانو حسینی در ساحت اهل هنر و بینش انگار از جاودانه‌ها بود. فارغ از اندوه مرگ محتوم در پناه تبسمی که بشارت زندگی همیشگی بود و شادی و سرخوشی‌ای که پایانی بر آن نمی‌توانستی قائل شد و اگر هر چه هست را گزارش بایستی کرد این خوی و خصلت را با زیردستان و خدمت پیشگان خصوصاً اگر در استخدام او بودند نداشت. با این همه یکی از فرهیختگان هنرمند این سرزمین بود و این مرتبه اندکی نیست. یادش جاودانه باد و در پناه خدای مهربان، رستگار و شادمان در بهشت جاویدان که با روح و جان او نسبتی داشت.