موسسه ماه مهر

۲۲ آذر ۱۳۹۷
files_events_art_and_photo[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه هنر عکس


کارگاه هنر عکس

files_events_art_and_photography2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد: مهران مهاجر

روزهای برگزاری: سه شنبه ها ساعت 16-19 

مهلت تحویل سی دی: 6 آذرماه 1393


در این کارگاه دانشجویان به شکل تفصیلی و تحلیلی با جریانهای هنری در عکاسی معاصر برخورد خواهند کرد و تلاش خواهند کرد تا خود عملاً با انجام پروژههایی در بستر این جریانها قرار بگیرند. یکی از هدفهای انجام این پروژهها، گسترش یا تعلیق برخی ویژگیهای زبان عکس و درآمیختن آن با ویژگیهای دیگر رسانهها (نقاشی، سینما، اینستالیشن، هنر اجرا، ویدئو و ...) است. در فرایند انجام یکی از پروژهها دانشجویان خود با انتخاب یک هنرمند معاصر خواهند کوشید با شیوههای بیانی کار وی عملاً درگیر شوند.دانشجویان شرکتکننده در این کارگاه یا دانشجویانی هستند که «کارگاه آزاد عکاسی» را با موفقیت گذراندهاند و یا ضمن داشتن مهارت عملی در عکاسی، با تاریخ و مباحث نظری عکاسی نیز آشنا باشند.لذا قبل از ثبت نام ضروری است علاقمندان شرکت در کارگاه، یک سی دی حاوی رزومه، نمونه کارهای گذشته و شماره تماس خود را به دفتر ماه مهر ارائه کنند تا جهت ثبت نام با آنها تماس گرفته شود.