موسسه ماه مهر

۰۳ فروردين ۱۳۹۸
files_events_criticimart2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه چهار روزه "مبانی نظری نقد و تحلیل هنر"


کارگاه چهار روزه "مبانی نظری نقد و تحلیل هنر"

files_events_criticim_in_art[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد: حمید کشمیرشکن

این کارگاه ، به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر (مدرن و معاصر) می پردازد. در طی این کارگاه ، به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی میشود. این تحلیلها درراستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهرهبرداری از تئوریها و اصول مشخص (توسط اندیشمندان و نظریه پردازان برجسته هر حوزه) در تجزیه و تحلیل انتقادی و نقد هنری مورد استفاده قرار میگیرند.

روزهای برگزاری کلاس: 3و4و10و11 دی 1393

ساعت کلاس: 13-10 و 17 - 14

مهلت ثبت نام تا 24 آذر1393

توجه: شرکت در کلیه جلسات الزامی است.  لطفا توجه داشته باشید روز 19 آذر، کارگاه فقط ساعت 2 تا 5 برگزار می شود. هم چنین روزهای 20 و 26 و 27 آذر، ساعت کارگاه صبح 10 تا 13 و ساعت کارگاه بعد از ظهر به 2 تا 6 تغییر کرده است.