موسسه ماه مهر

۲۶ دى ۱۳۹۷
files_events_منوچهر_صفر_زاده111[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه نقاشی های منوچهر صفرزاده


نمایشگاه نقاشی های منوچهر صفرزاده

files_events_222[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

این نمایشگاه  از 7 تا 17 آذر 1393 ادامه دارد.

ساعات بازدید: همه روزه از ساعت 16 الی 20

گالری در تعطیلات رسمی و روزهای جمعه تعطیل است.