موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷

"فتوسوفی" عکاسی به مثابه خلق لحظه


"فتوسوفی" عکاسی به مثابه خلق لحظه

files_events_rahgozar[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه ۳ روزه عکاسی پرتره

مدرس: کیمیا رهگذار

تاریخ برگزاری: 4 ، 5 و 6 آذر ماه 93 از ساعت 14 الی 17

مهلت رزرو تا 12 آبان 93

*شرکت در تمام جلسات الزامی است.

عکاسی ثبت لحظه است . هنر عکاس، شکار لحظه است.

 این ها از جمله های رایجی هستند که بارها و بارها به گونه های  مختلف برای تعریف عکاسی بیان شده استبدون شک سحر و جادوی دوربین عکاسی و ثبت تصویر بر روی نگاتیو و پس از آن ظهور و چاپ آن بر روی کاغذ اولین ماجراجویی های انسان را تا حدود زیادی ارضا کرده و امروزه نیز به خود اختصاص می دهد. اما عکاسی معاصر داستانی متفاوت را رقم می زند که ثبت لحظه بخشی از آن است، اما همه ماجرا نیست. رشد گام به گام صنعت  لحظه به لحظه بر هیجان این حرفه افزود و در بده وبستان صنعت و هنر شکوفا شد.

ظهور عکاسی دیجیتال در سالهای اخیر تیغ دو لبهای بود که علاوه بر گسترده کردن امکانات، محدودیتهایی را در ابتدای راه برای هنرجو ایجاد کرد، این محدودیت، محرومیت از تجربه لذتهای کلاسیک هنر عکاسی بود که بیشک در ادامه کار بر مفاهیم کار هنرمند نیز تاثیر گذاشت.

فتوسوفی و کارگاه سهروزهای که با این عنوان برگزار میشود ، فرصتی کوتاه است تا تجربه هایی در زمینه عکاسی پرتره با هنرجویان به اشتراک گذاشته شود. تجربههایی از شیوههای بسیار کلاسیک عکاسی که به خلق آثاری مفهومی و معاصر می انجامد.

جلسه اول:عکاسى پرتره در بستر جامعه شناسى، فرهنگ و فلسفه

جلسه دوم:کارگاه عملى عکاسى پرتره توسط هنرجویان و نقد و بررسى آثار هنرجویان کارگاه

تجهیزات مورد نیاز( Large Format Camera ) در طول کلاس در اختیار هنرجویان خواهد بود.

جلسه سوم:ارایه تجربه مدرس در زمینه عکاسى پرتره با توضیح و تفسیر فتوسوفى.

"فتوسوفى" خلق آنى است که سرعت عکاس، دوربین و سوژه در حال با هم یکى می شود.