موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷

تاریخ هنر معاصر


تاریخ هنر معاصر

files_events_Samie_azar[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

 کلاس تاریخ هنر معاصر، زیر نظر استاد علیرضا سمیع آذر برگزار می شود.

"هنر معاصر" کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بکارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی از جمله جریان هایی بودند که با کاربست رسانه های نوینی چون چیدمان، ویدئو، عکس، کامپیوتر و حتی بدن هنرمند، عصر جدیدی را در تاریخ هنر پدید آورند که از آن به عنوان " هنر معاصر" یاد می‌شود. در این دوران شیوه‌های رایج نقاشی و مجسمه سازی مدرن نیز همراه با تحولاتی تداوم یافتند. 


1- هنر مدرن، جریانهای اصلی و چهره های شاخص آن
2- جریانهای پس از جنگ جهانی دوم، اکسپرسیونیسم انتزاعی و میراث آن
3- هنر پاپ و نخستین چالشها در برابر جریان نقاشی آبستره
4- جنبش ضد موزه ها و حرکت علیه نهادهای رسمی و مقتدر
5- هنر مفهومی، چهره های نخستین و بیانیه های فکری
6- فرجام نقاشی آبستره و بازگشت نقاشی فیگوراتیو
7- هنر ویدئو، چیدمان های ویدئویی، چهره های شاخص
8- عکاسی، دگرگونی کاربردی عکس از عکاسی هنری تا فتو آرت
9- کامپیوتر و اینترنت، دیجیتال آرت و نت آرت
10- نئو دادا، نئو اکسپرسیونیسم و نئو پاپ در آمریکا
11- آوانگاردیسم، موضوع گرایی و تکنولوژی در هنر معاصر
12- فمنیسم، روشها، رسانه ها و دیدگاه های نظری
13- نفی شیئی، پایان هنر و نظرات شورشی در نقد پست مدرن
14- پایگاههای اصلی هنر معاصر، بینال ها، موزه ها و گالری ها
15- هنر بدنی، هنر اجرایی و رویدادهای هنری
16- هنر محیطی، هنر زمینی و چهره های شاخص آنها
17- جنبش ترانس آوانگارد و هنر بی پیرایه در ایتالیا 18
18- هنرمندان آوانگارد انگلستان و آثار مهم آنها
19- نقاشان فیگوراتیو و پست مدرنیست آلمان
20- نئوکلاسیسیسم و بازگشت نقاشی.


 

کلاس های تاریخ هنر معاصر، روزهای چهارشنبه ساعت 15 الی 17 برگزار می شود، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1393/8/7 خواهد بود.