موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_events_Akkasi_Moaser2_copy[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

آشنایی با عکاسی معاصر


آشنایی با عکاسی معاصر

files_events_Akkasi_Moaser_copy[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

عکاسی معاصر، پویا و پرتوان، از یکسو با اندیشه ها و حساسیت های امروز و از سوی دیگر با هنر معاصر در هم تنیده شده است.  لذا برای آشنایی با آن، شناخت زمینه های فرهنگی، نظری، هنر معاصر، نهادهای هنری و تکنولوژی ضروری است. از آنجا که عکاسی معاصر در واکنش، و در مواردی در تداومِ عکاسی مدرن شکل گرفته است، این کلاس، با در نظر داشتن زمینه های فوق، با مقدمه ای کوتاه از عکاسی مدرن آغاز و واکنش به آن از نقطه عطف دهه 60 میلادی تا امروز را پی می گیرد.

سرفصل های اصلی کلاس:

مستند نوین دهه 1960

عکاسی مفهومی

توپوگرافی جدید

عکاسی رنگی نوین

از آنِ خودسازی

مکتب دوسلدورف

عکاسی صحنه پردازی شده

عکاسی ساخته شده

عکاسی دوربین روزنه ای

فتوگرام معاصر

مستند معاصر

منظره معاصر

عکاسی با اسکنر

عکاسی خودآموخته

و عکاسانی که در هیچیک از سبک ها و ژانرهای رایج قرار نمی گیرند.

این دوره در بیست جلسه برگزار میشود که جهت سهولت هنرجویان در دو بخش ثبت نام می گردد.

روزهای کلاس: شنبه ها

ساعت کلاس: 30/19 تا 30/17

مهلت ثبت نام تا 22 مهر 93