موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_events_820165850_x_400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

گفتگویی پیرامون گشایش ساختار


گفتگویی پیرامون گشایش ساختار

files_events_571060400_x_400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

گفتگویی با موضوع گشایش ساختار یکشنبه 4 خرداد ماه 1393 ساعت 18 در موسسه ماه مهر.

با حضور بهروز دارش.

ورود برای عموم آزاد است.