موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_events_Web_850_x_400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

طرح تئوریک روابط فردیت هنری و هنر امروز (13 و 14) مرداد ماه


طرح تئوریک روابط فردیت هنری و هنر امروز (13 و 14) مرداد ماه

files_events_web_400_x_400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه طرح  تئوریک روابط  فردیت هنری و هنر امروز و ارتباط و برخورد با هنرجویان و هچنین بحث و گفتگو درباره آثار آنان.
با حضور: شهرام کریمی
یکشنبه و دوشنبه 13 و 14 مرداد ماه.
هنرجویان در صورت تمایل برای شرکت در این جلسات تصاویر آثار خود را همراه داشته باشند.
ورود برای عموم آزاد است.