موسسه ماه مهر

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
files_events_825105Untitled-1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نشست به مناسبت انتشار جلد دوم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی


نشست به مناسبت انتشار جلد دوم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان: انقلاب مفهومی

files_events_400x400n[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
موسسه ماه مهر به مناسبت انتشار جلد دوم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان ، سه شنبه 24 بهمن ماه.ساعت 18 یک نشست بررسی کتاب و گفت وگو برگزار می کند. به گزارش موسسه ماه مهر ، جلد دوم کتاب تاریخ هنر معاصر جهان با زیر عنوان انقلاب مفهومی نوشته علیرضا سمیع آذر است. این جلد به جریان‌ پسامدرن در هنر معاصر و هنر مفهومی و مینیمالیستی می‌پردازد.کتاب «انقلاب مفهومی» جلد دوم مجموعه «هنر معاصر جهان» است. در جلد اول این مجموعه با عنوان «اوج و افول مدرنیسم» به جریان شناسی هنر مدرن پرداخته شد. کتاب «انقلاب مفهومی» نوشته علیرضا سمیع‌آذر، در 300 صفحه با بهای 45 هزار تومان از سوی موسسه فرهنگی، پژوهشی چاپ و نشر نظر منتشر شده است.