موسسه ماه مهر

۲۶ آبان ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_1.21.25_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

شنا کردن با کوسه ها


شنا کردن با کوسه ها

files_events_315549Screen_Shot_2018-12-17_at_1.21.25_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مدرس این دوره کاتارینا ماریا راب در تشریح این کلاس موارد زیر را مورد توجه قرار داده است. 
1-  چگونه در پورتفولیو، خودتان را معرفی و پرزنت کنید.
2-  چگونه در وبسایتتان، آثار هنری خود را پرزنت کنید.
3-  چگونه در مورد آثار خود صحبت کنیم؟
4-  چگونه در مورد آثار خود، بنویسیم؟
5-  چگونه گالری مناسب برای بهتر دیده شدن را انتخاب کنیم؟
6-  چگونه آثار خود را برای گالریست، کیوریتور و کلکتور پرزنت کنیم؟
7-  چگونه ارتباط خود را با نویسنده ها، کیوریتورها و کلکتورها حفظ کنیم؟

این دوره در روزهای 15 و 16و 17 دی ماه از ساعت 4 تا 8 عصر در ماه مهر برگزار می شود.