موسسه ماه مهر

۲۳ آبان ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_1.03.40_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز ادوارد مونک


زادروز ادوارد مونک

files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_1.04.23_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوازدهم دسامبر، زادروز ادوارد مونک نقاش اکسپرسیونیست قرن بیستم 
ادوارد مونک (1863- 1944 میلادی) نقاش و هنرمند نروژی است که با مجموعه آثارش که کتیبه زندگی می نامید، بر هنر مدرن اسکاندیناوی و آلمان قوی ترین تاثیر را گذاشت. مونک درد زندگی بشر را عمیقاً احساس می کرد. باور او به اینکه انسان ها هیچ قدرتی در برابر نیروهای طبیعی و عظیم مرگ و عشق و عواطف مربوط به آن ها شامل حسادت، تنهایی، اشتیاق و یاس ندارند به درون مایه  غالب هنر او بدل شد. مونک که خود از گوگن تاثیر پذیرفته بود، نقاشی ها و چاپ نقش هایی آفرید که بار عاطفی فراوان شان منبع الهام بزرگی برای اکسپرسیونیست های آلمانی در آغاز سده بیستم بود. 
تابلوی «جیغ» ادوارد مونک نمونه بازر سبک اوست. این تابلو به سبب بیان دراماتیک نقاش، واکنشی غریزی و عاطفی را در بیننده بر می انگیزد. مردی که در پیش زمینه ایستاده و تقریباً به صورت یک اسکلت ساده شده است، جیغی از عمق وجودش می کشد. جیغ، تصویری است از ترس، همان ترس هول انگیز و بی دلیلی که به هنگام کابوس دیدن در انسان دیده می شود. ضرب آهنگ خطوط طولانی و مواج چنان است که گویی پژواک جیغ را به تمام زوایای نقاشی انتقال می دهد و زمین و آسمان را به وسیله پخش بزرگ ترس تبدیل می کند