موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۶
files_creativity_Konesh3[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
منتخبین سومین نمایشگاه کنش ، بیان ، خلاقیت
شاخه: سومین نمایشگاه کنش، بیان، خلاقیت 1393

هیئت انتخاب سومین نمایشگاه کنش ، بیان ، خلاقیت ، پس از بررسی همه آثار رسیده به دفتر نمایشگاه ، اسامی منتخبین این دوره را به شرح زیر اعلام می کند :

1. سها سقازاده

2. هادی احمدی

3. میلاد پرورز

4. شقایق کامیار

5. زهرا عاصیان

6. معصومه مزرعه لی

7. عطیه مکملان

8. مریم رضوی

9. شیوا عراقیانفر

10. فرزانه افشاری

11. مهسا مرسی

12. سجاد گل محمدی

13. رها خادمی

14. محبوبه درستان

15. حکمت رحمانی

16. زاهره دنیا دیده

17. فلور  دردشتی

18. وحید رزاق زاده

19. المیرا یوسفی

20. مهری ندریان

21. لهراسب بیات

22. رویا راحمی

23. مینا تفضلی

24. سحر حاجعلی

25. سمیرا محمودی

26. پریسا گاراژیان

27. مرضیه آشیان

 28 - فاطمه اسداله زاده

29- فریبا طراح