موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
files_education_5309242[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
طراحی مدرن-خود یافتگی در طراحی
شاخه: نظری - عملی
استاد: کریمی شهرام


امروزه اصول کلی و قالبی برای طراحی وجود ندارد. طراحی تابع خواست و روحیات حسی-روانی هنرمند است ؛ این حاصل کار عملی در درست دیدن و سمت و سو در تجربه و یافتن فردیت هنری است.

ورک شاپ از دو بخش  تئوری و عملی تشکیل شده است:
طراحی بر پایه درست دیدن؛  و تئوری طراحی مدرن امروز با آنالیز طراحان مطرح جهان . پایه تئوریک ورک شاپ مقدمه گزینه اشعار یدالله رویایی است (بر اساس شعر حجم  و تطابق آن با طراحی)

همراه با:

 آنالیز هنری کار با معیارهای جهانی
نقد و بررسی آثار هنری هنرجویان

71be4d13b90409bb2a4436d401a42637.jpg 20160429_113945-1-1.jpg
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید