موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
files_education_MEDAL-2[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه جواهر سازی و مدال
شاخه: مجسمه سازی
استاد: پاد مونا

این دوره برای مبتدیان و کسانی که تاکنون در کلاس های استاد تناولی و خانم پاد شرکت نداشته اند، طراحی شده است.
برای این هنرجویان برنامه ویژه ای تدوین شده تا ضمن فراگیری مقدماتی، طرح های اجرایی و تائید شده خود را با موم یا با استفاده از اشیاء دور و بر خود و قالب گیری آن ها با سیلیکون به اجرا در آورند.
در مرحله دوم اصول ریخته گری را فرا گرفته و بتوانند کارهای خود را در کارگاه هایی که به آنها معرفی می شود، ریخته و در مرحله سوم پرداخت و پولیش را فرا می گیرند و کار را به اتمام می رسانند.
"کارگاه جواهرسازی و مدال /مبتدی" شامل ده جلسه سه ساعته خواهد بود.
ژوژمان در جلسه دهم با حضور استاد تناولی برگزار خواهد شد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید