files_education_Aura-400x400[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
بافت پارچه
شاخه: طراحی پارچه و لباس
استاد: امینی، شهلا

شرح دوره:

دوره  بافت پارچه با هدف آشنایی با تکنیک های بافندگی و اصول بافت پارچه شامل بخش های زیر است:

1- اجزا دستگاه بافندگی دستی، ملزومات آن و نحوه عملکرد هر یک
2- آموزش کلیه مراحل بافت با دستگاه بافندگی دستی
3- معرفی اصطلاحات و واژه های خاص بافت پارچه ( هنر بافت واژه ها و اصطلاحات خاص خود را دارد که یادگیری آن در روند آموزش مهارت های این هنر الزامی است) و کاربرد آنها در طراحی بافت پارچه.
4- آموزش بافت های اصلی یا پایه
5- آموزش مشتقات بافت های اصلی یا پایه
6- آموزش بافت های ترکیبی، پارچه دولا، پارچه دورو و انواع توربافی
7- بررسی دیگر هنرهای بافندگی غیر دستگاهی اعم از تاپستری(Tapestry ) ...  و نقش بسزای آنها در روند شکل گیری هنر الیاف ( Fiber Art)

این دوره در 12 جلسه ی سه ساعته برگزار خواهد شد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید