موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_education_8479122[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
هنرهای تجسمی و زیباسازی شهر: مطالعه موردی کلانشهرها
شاخه: زیبایی شناسی و نقد هنر
استاد: فکوهی ناصر

در حالی که شهر امروز به زاده اصلی زندگی انسان ها در سراسر جهان تبدیل شده است، هنوز بسیاری از تغییراتی که نیازمند چنین دگرگونی بزرگی است، به وقوع نپیوسته اند. شهرها بدون شک از این پس چارچوب زندگی همه ما را تشکیل می دهند و هر چه بیشتر و بیشتر فرهنگ های گوناگون تجربه خود را از «طبیعت» با گذار از یک تجربه فرهنگی شهری، به دست خواهند آورد. از این رو رابطه فرهنگ و طبیعت در سال های اخیر در مرکز دغدغه های گروه های مختلف انسان شناس، جامعه شناس و متخصصان هنری در آمده است. تجربه اخیری که در شهر تهران اتفاق افتاد یعنی به نمایش گذاشتن گسترده آثار هنری، این سئوال را مطرح کرد که شهر چگونه و از چه راه هایی می تواند هنر را در خود جای جای دهد.

در این کارگاه یک روزه (8 ساعت) که می تواند مورد استفاده اساتید و پژوهشگران شهر، علوم اجتماعی ، هنر و مطالعات فرهنگی قرار بگیرد. ما با استفاده تجربیات گوناگون شهری در جهان به چگونگی استفاده از هنرهای تجسمی به طور انحصاری یا با ترکیبشان با سایر هنرها استفاده می کنیم.

 شرح مباحث:

  • مباحث عمومی ارتباط فرهنگ و طبیعت: مفهوم شهر پایدار

  • شهر سبز – آبی (Blue-Green Cities) یا رابطه فضای سبز و آب با زیبایی در شهر

  • رنگ و زیبایی شهری 

  • حجم و زیبایی شهری 

  • ترکیب هنرهای تجسمی و اجرا (performance) در شهر

  • مطالعه موردی پاریس

  • مطالعه موردی رم

  • مطالعه موردی مسکو

  • مطالعه موردی فاولاهای آمریکای لاتین

  • نتیجه گیری و راهبرد های زیباشناسانه / فناورانه هنری برای شهرهای آیندهنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید