موسسه ماه مهر

۰۲ اسفند ۱۳۹۶
files_education_2photoshoot[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی پایه (2)
شاخه: عکاسی
استاد: افشارزاده ساسان
محتوای دروس:

- آشنایی با لنزهای واید و تله و کاربردهر یک از آنها
-  تمرین عملی برای افزایش سرعت عمل در عکاسی
-  آشنائی با کادربندی در عکاسی
-  عکاسی از یک موضوع انتخابی و تهیه یک مجموعه عکس

هدف: کنترل خلاقانه دوربین عکاسی و آشنائی با عکاسی موضوعی.


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید