موسسه ماه مهر

۲۴ مرداد ۱۳۹۷
files_education_2photoshoot[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی پایه (2)
شاخه: عکاسی
استاد: افشارزاده ساسان
محتوای دروس:

- شناخت لنزهای واید، تله و نرمال و کاربرد هر یک از آنها
- انجام تمرین‌های عملی برای افزایش دقت و سرعت عمل در عکاسی
- آشنائی اولیه با کادربندی در عکاسی
- عکاسی از یک موضوع به انتخاب هنرجو و تهیه‌ی مجموعه عکسی از میان عکس‌های گرفته شده

هدف:
بکار گیری خلاقانه‌ی دوربین عکاسی و آشنائی عملی با عکاسی موضوعی


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید