files_education_848149hajm-1[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
حجم عمومی
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما


هدف از کارگاه حجم عمومی آشنایی دانشجویان با عناصر پایه ای نقش برجسته و حجم است که به منظور کسب توانایی های لازم برای برای درک و به کارگیری این عناصر در ساخت نقش برجسته و حجم صورت می گیرد. در این دوره هنرجویان به طراحی و اجرای نقوش برجسته انتزاعی با ترکیب سطوح اولیه مربع ، مثلث و دایره که سطوح اصلی در نقش برجسته محسوب می شوند،  می پردازند  که به ترتیب زیر انجام می شود :

_ طراحی انتزاعی با ترکیب اشکال مربع ، مثلث و دایره به منظور دسترسی به زیر ساخت نقش برجسته انتزاعی

_ برجسته سازی نمونه طراحی شده با استفاده از سطوح محدب ، مقعر و شیب دار با گل

_ انتخاب یک موتیف ایرانی و تفکیک آن به اشکال اصلی تشکیل دهنده ی آن و برجسته سازی آن با سطوح محدب ، مقعر و شیب دار.

این دوره در 12 جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد.

دوره ی حاضر ذیل ترم یک مجسمه سازی ارائه خواهد شد و پیش نیاز دوره های حجم  تخصصی و مبانی 2 است.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید