موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_education_3[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
مبانی دو- رنگ
شاخه: مجسمه سازی
استاد: اسلام مسلک ریما


در ادامه مبانی هنرهای تجسمی 1 که بیشتر به موضوع فرم و بررسی عناصر پایه ای در ان می پردازذ ، مبانی هنرهای تجسمی 2 به موضوع رنگ اختصاص دارد.


آشنایی با مفهوم رنگ و مباحث مربوط به ان و نحوه کاربرد آن در نقش برجسته و حجم از مهم ترین مباحث درسی مبانی رنگ می باشدتا پس از پایان دوزه ، هنرجویان بتوانند با نقش و جایگاه رنگ در مجسمه سازی معاصر و چیدمان آشنا شوند. تمرین های عملی این درس به دو منظور تعریف شده است :


1_ طراحی نقش برجسته رنگی

2_ طراحی احجام رنگی که هر دو با نگاهی انتزاعی صورت می گیرند.


دانشجویان در ابتدا با استفاده از مداد رنگی ، گواش و هر وسیله ی رنگی دیگر به طراحی ترکیب بندی های رنگی متنوع می پردازند. مرحله بعدی ساخت ماکت های ساده نقش برجسته های انتزاعی است که با استفاده از مواد رنگی صورت می گیرد.


در بخش دوم نیز پس از طراحی های رنگی از پلان های حجمی برروی کاغذ ، ساخت ماکت های حجمی آغاز می شود. در این برنامه هنرجویان به رنگ گذاری حجم و محیط آن توجه می کنند.
.

این دوره در 12 جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد. 

دوره حاضر ذیل ترم دو مجسمه سازی ارائه خواهد شد و پیش نیاز آن گذراندن واحدهای  ترم اول مجسمه سازی است.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید