موسسه ماه مهر

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
files_education_essay_writing-2[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نگارش متون تخصصی هنری
شاخه: نقد هنر
استاد: کشمیرشکن حمید

این کارگاه در امتداد «کارگاه نقد هنر» بر چگونگی استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه جهت نگارش متون و مقالات تخصصی هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه‌ها و تحلیل آنها به همراه مشارکت شرکت کنندگان، در ادامه کارگاه به آموزش اصول و روش‌های نگارش این متون می‌پردازد. در این راستا به تفاوت متون و مقالات تخصصی با نقدهای ژورنالیستی و سایر اقسام نگارش نقد (استیتمنت هنرمند، مقدمه نمایشگاه، پروپوزال) توجه می‌شود.

کارگاه در چهار روز ، مجموعِ 24ساعت،برگزار خواهد شد.  زمان هر جلسه ی کارگاه 6 ساعت از 10-13 و 14- 17 است.

شایان ذکر است شرکت در همه روزها در گارگاه الزامی است.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید