موسسه ماه مهر

۲۳ مرداد ۱۳۹۷
files_education_Neorealism_new_-_low[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
سینمای نئورئالیزم ایتالیا
شاخه: نقد هنر
استاد: شیردل کامران

برنامه معرفی سینمای نئورئالیسم ایتالیا که به نمایش آثارمهم و اولیه سینمائی این مکتب خواهد پرداخت در واقع یک دوره آموزش هنری در زمینه تاریخ سینما هدف آشنا شدن با بخش مهمی از سینمای ایتالیا و جهان است که قصد دارد این مکتب سینمائی را از دیدگاههای متنوعی (زیبایی شناسی ، تجزیه و تحلیل ویژگی های تاریخی ، اجتماعی ، هنری و معرفی آثار، شخصیت ها و کارگردانان مهم مشهور این مکتب) مورد بررسی قرار دهد و در جهت شناخت بیشتر و عمیق این حرکت هنری اصیل و انسان گرا گام بردارد.

طی این دوره که توسط استاد کامران شیردل برنامه ریزی و سرپرستی میشود و 15 جلسه (هفته ای 1 جلسه حداقل سه ساعت ونیم) بطول خواهد انجامید مهم ترین آثار سینمائی دهه اول این مکتب (از 1945 تا 1955) که در حقیقت پربارترین سالهای تولید، رشد و سپس آغاز افول این مکتب - یا تغییر مسیر آن - هستند مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند.

کارگردانان – و فیلم هائی - که در طی این مجموعه کلاس ها به نمایش آثارشان خواهیم پرداخت عبارتند از:

روبرتو روسلینی : رم شهر بی دفاع، پائزا، آلمان سال صفر(تریلوژی جنگ)

ویتوریو دسیکا : دزد دوچرخه، اومبرتود

لوکینو ویسکنتی : سنسو، زمین می لرزد

فدریکو فلینی : ولگردها، جاده

جوزپه دسانتیس : رم، ساعت 11

و مارتین اسکورسیزی: سفر در ایتالیا 1 و 2

و دیگران

سرفصل های اصلی مباحثی که طی این نشست ها توسط استاد کامران شیردل مطرح خواهند شد عبارتند از:

1- تعریف و خاستگاه نئورئالیسم

2- روبرتوروسلینی و فیلم های دوران جنگ دوم جهانی و نهضت مقاومت

3- فیلمهای نئورئالیستی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم

4- آثار نئورئالیستی در زمینه کمدی و طنز

5- دو چهره مهم: ویسکنتی و دسیکا

6- گسترش چشم انداز نئورئالیسم

7- نئورئالیسم و طبقه بورژوآ

8- علائم ظهور بحران درمکتب نئورئالیسم

9- نظریه بازگشت به مبدا و پدیده ا ی بنام چزاره زاواتینی

10- نئورئالیسم و نگاه به تاریخ

11- نئورئالیسم، معنویت و مذهب

12- ظهور پدیده ئی بنام فدریکو فلینی

13- آینده و تاثیرگذاری نئورئالیسم

با توجه به اهمیت شناخت پسزمینه های تاریخی، ادبی و سینمایی مکتب نئورئالیسم،در سینمای ایتالیا سعی خواهد شد تا در حد امکان دو آنتالوژی (مجموعه) آثار سینمائی – یکی درباره دوران صامت در سینمای ایتالیا و دیگری مربوط به دوران پیش نئورئالیستی نیز در فهرست نمایشات و جلسات نقد و بررسی قرار گیرند. در این دو مجموعه با سازندگان معروف و پیشگامان سینمای ایتالیا همچون: نینو مارتولیو، آلساندر روبلازتی، فرانچسکو دروبرتیس، والتر روتمان، ماریو کامرینی، فردیناندو پوجولی، گوفردوآلساندرینی، روبرتو روسلینی، ویتوریودسیکا، لوکینو ویسکنتی و دیگران آشنا خواهیم شد.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید