موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
files_education_man_with_both_pieces3[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
مجسمه های کوچک
شاخه: مجسمه سازی
استاد: پاد مونا

( دوره فشرده مجسمه سازی)

در سال 1390 اولین دوره مجسمه های کوچک توسط استاد پرویز تناولی در موسسه ماه مهر بر گزار شد.

هدف استاد از بر گزاری این دوره، آموزش تکنیکهای پایه و کاربردی برای ساخت مجسمه های فلزی بود، که به هنرجویان توانِ به حجم در آوردن ایده هایشان میداد. حجم های کوچکِ فلزی ، که میتوانند مادرِ حجمِ بزرگتری در آینده باشند.

استاد معتقدند که برای ساخت مجسمه ، مانند تمامی رشته ها که به ساخت اثری منتهی میشوند، در ابتدا میبایست کار را در ابعاد کوچکتر آموخت و تمرین کرد.چرا که آزمودن ایده در حجمی بزرگ میتواند، خسته کننده و پر هزینه بوده و صاحب ایده را دلزده و یا نا امید کند. از سوی دیگر سرعت عمل در ساخت قطعات کوچک تر ، بیشتر است و هنر جو میتواند تجربیات بیشتری را در زمانی محدود کسب کند. مجسمه های کوچک، نمونه ایست برای بر آورد هزینه ها،حجم کار ، رفع ایراد های فرم ، وزن، و اتصالها در نمونه بزرگتری که شاید بعد ها ساخته شود.

سه تکنیک در 8 جلسه:

جلسه 1 و 2 : )معکوس (ساخت مستقیم قالب ماسه بدون مدل اولیه ( تکنیک اختصاصی استاد تناولی).

جلسه 3 و 4 : قالب گیری سیلیکون و ساخت مدل مومی برای ریخته گری به روش موم سوزی.

جلسه 5 و 6 : ساخت مدل برای ریخته گری ماسه ایی .

جلسه 7 : حضور در کارگاه ریخته گری و ریختن مدلهای ساخته شده.

جلسه 8 : روشهای پرداخت فلز، و تکنیکهای جلوه نهایی اثر.

پاییز 93 ، ژوژمان این دوره با حضور استاد تناولی در سالن ژوژمانهای موسسه بر گزار خواهد شد. 

کلاس روزهای یکشنبه از ساعت 10 تا 13
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید