موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_education_Mostanad1[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه مستندسازی تخصصی
شاخه: نظری - عملی
استاد: شیردل کامران

ساخت فیلم های مستند ، امروز به عنوان یکی از ابزارهای قوی و موثر بیانی ، مد نظر بسیاری از هنرمندان در شاخه های مختلف هنر از جمله هنرمندان تجسمی قرار گرفته است تا به آنجا که برخی از انواع آثار هنرهای تجسمی ، مانند هپنینگ و هنر اجرا ، ثبت و بقای خود را مدیون فیلم مستند هستند . به همین آگاهی از شیوه و روش مستند سازی امری است که برای بسیاری از هنرمندان هنر های تجسمی ، واجب می نماید.

در کارگاه مستند سازی تخصصی به مسایل مهم عرصه مستند سازی شامل : اصول و مبانی تئوری و عملی مستندسازی و مروری بر ژانرهای مهم مستندسازی در جهان و ایران
پرداخته می شود. همچنین نظارت اجرایی بر مراحل روند تولید چند مستند توسط هنرجویان از دیگر ویژگی های این کارگاه است . 
برخی از گونه های مختلف مسنند سازی که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود عبارتند از : مستند واقعه نگار، سیاحتگر، گزارشگر، تصویرگرا، اجتماعی، تبلیغی، علمی، شاعرانه، قوم نگار، صنعتی، بی واسطه، حقیقت جو، معترض، و...
این دوره شامل 15 جلسه 3 ساعته است.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید