موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۷
files_education_Parviz_Tanavoli[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
معاصر کردن اسطوره
شاخه: مجسمه سازی
استاد: تناولی پرویز
در این کلاس ابتدا به هنرمندان معاصری که منبع الهامشان منابع اسطوره ای غرب بوده، پرداخته می شود و سپس چند اسطوره ایرانی برای به حجم درآوردن تکلیف می شود.اسطوره هایی که برای مردم شناخته شده است.
هر هنرجو به سلیقه و روش خود و با مصالح و تکنیک های مورد نظرش دست به کار می شود و مدرسان او را تا نتیجه نهایی همراهی می کنند.


نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید