موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۷
files_education_mazlomi[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نقاشی آبرنگ
شاخه: نقاشی
استاد: مظلومی پور سیاوش
استاد مظلومی پور سیاوش  اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی به همراه ایجاد کارگاههای آموزشی در بین دوره با توجه به نیاز عمومی کلاس.

نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید