موسسه ماه مهر

۲۹ بهمن ۱۳۹۷
files_education_Tanavoli-b[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
مجسمه سازی با بازیافت
شاخه: مجسمه سازی
استاد: تناولی پرویز

در این کارگاه ابتدا بر ارزش اشیاء بی اهمیت و دور ریختنی پرداخته می شود.سپس تجربیات مجسمه سازان دیگر کشورهای دنیا عرضه و درباره آنها بحث خواهد شد. و پس از آن هر یک از هنر جویان با ساختن مجسمه ای با اشیاء بازیافت تجربه ای در این زمینه خواهند داشت.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید