موسسه ماه مهر

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
files_education_image-4[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی پایه (1)
شاخه: عکاسی
استاد: افشارزاده ساسان

محتوای دروس:

- شناخت ساختار دوربین عکاسی

- آشنائی با دیافراگم و شاتر و نیز آشنائی با تاثیر آنها بر کیفیت عکس

- شناخت نورسنج و روش‌های اندازه‌گیری نور و آشنائی با نوردهی نرمال در عکاسی

- آشنائی با "وایت بالانس" و تنظیمات آن

- انجام تمرین‌های عملیِ مرتبط با دروس داده شده

- عکاسی آزاد

هدف:

آشنائی با عکاسی دیجیتال و کسب مهارت‌های پایه ای آن
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید