موسسه ماه مهر

۰۶ اسفند ۱۳۹۶
files_education_image-4[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
عکاسی پایه (1)
شاخه: عکاسی
استاد: افشارزاده ساسان

محتوای دروس:

- آشنائی با ساختار دوربین عکاسی؛

- دیافراگم و تاثیر آن بر عمق میدان در عکس؛

- شاتر و تاثیر سرعت های مختلف آن بر تصویر موضوع های متحرک؛

- تنظیم وایت بالانس دوربین، متناسب با رنگ نور منبع؛

- نورسنجی و نوردهی نرمال؛

- و عکاسی آزاد.

هدف: آشنایی با امکانات دوربین عکاسی (دیجیتال) و کنترل نرمال آن.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید